Szklane budynki

Ścieżka SMART – największe dotacje unijne dla firm na badania i inwestycje

Tematyka
B+R
Dotacje
Innowacje

W ramach konkursu "Ścieżka SMART", polskie firmy mogą otrzymać dofinansowanie na kompleksowe przedsięwzięcia zaplanowane według swoich potrzeb, zakładające opracowanie i wdrożenie innowacji produktowych lub technologicznych.

Ścieżka SMART – wsparcie „uszyte na miarę”

W ramach jednego wniosku, przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie, które będzie się składać z tzw. modułów.

Moduły do wyboru:

 • moduł B+R
 • wdrożenie innowacji
 • infrastruktura B+R
 • cyfryzacja
 • zazielenienie przedsiębiorstw
 • internacjonalizacja
 • kompetencje

To od wnioskodawcy zależy, z jakich modułów ułoży swój projekt, przy założeniu, że wniosek musi zawierać co najmniej moduł obligatoryjny. Dla MŚP tym modułem będzie „Moduł B+R” albo „Wdrożenie innowacji”, natomiast dla firm dużych – tylko „Moduł B+R”.

Co wiemy o poszczególnych modułach? Jakie działania będą one finansować?


Moduł B+R:

 • dofinansowanie do 80% na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe (dotacja bezzwrotna);
 • nowość rozwiązania na poziomie m.in. kraju;
 • obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu, w module „Wdrożenie innowacji” lub poza projektem.

Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowalnych całego projektu.

Wdrożenie innowacji:

 • wdrożenie wyników pac B+R (prowadzonych w ramach „Modułu B+R” lub poza projektem);
 • dofinansowanie na działania inwestycyjne, m.in. takie jak: budowa, rozbudowa przedsiębiorstw;
 • zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • dofinansowanie będzie stanowić regionalną pomoc publiczną lub pomoc de minimis;
 • wsparcie w ramach tzw. dotacji warunkowej (podzielonej na część bezzwrotną i zwrotną uzależnioną od osiągniętych przychodów).


Infrastruktura B+R:

 • tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych (dofinansowanie inwestycji na budowę, rozbudowę CBR, zakup sprzętu i aparatury badawczej),
 • wymagana agenda badawcza, czyli plan realizacji prac B+R, prowadzonych w ramach CBR;
 • wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.


Cyfryzacja:

 • wdrażanie rozwiązań cyfrowych mających na celu transformację cyfrową firmy;
 • nowość na poziomie co najmniej przedsiębiorstwa;
 • obszary przewidziane do wsparcia: analiza danych i optymalizacja produkcji, robotyzacja linii produkcyjnej, oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania nowych produktów;
 • Internet rzeczy; cyfrowy bliźniak; systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo;
 • Big Data – wykorzystania dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki w procesie produkcyjnym;
 • wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub de minimis.


Zazielenienie przedsiębiorstw:

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, dotacje na:

 • ekoprojektowanie;
 • przeprowadzanie ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia;
 • produktów, wsparcie w ramach zazielenienia przedsiębiorstw.

Internacjonalizacja:

 • wsparcie na promocję zagraniczną produktów/usług (targi międzynarodowe, misje gospodarcze);
 • usługi doradcze związane z internacjonalizacją produktu;
 • uzyskanie praw własności przemysłowej;
 • dofinansowanie do 50%.
   

Kompetencje:

Wsparcie będzie kierowane na uzyskanie nowych kompetencji i wiedzy, m.in. w zakresie:

 • B+R;
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0;
 • transferu technologii, zarządzania innowacjami;
 • komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji;
 • cyfryzacji;
 • ekoprojektowania;
 • GOZ i itp.

Czy Ścieżka SMART to wsparcie dla Twojej firmy?

Wsparcie modułowe w ramach Ścieżki SMART to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, dotyczące większej elastyczności konkursów i krótszej ścieżki uzyskania dofinansowania.

Skontaktuj się z nami, a ułożymy projekt „uszyty” pod Twoje potrzeby, co pomoże Ci znacznie zwiększyć konkurencyjność i osiągnąć skokowy rozwój.

 Chcesz wiedzieć, czy ten konkurs jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Umów się na konsultację

Polecane wpisy

 • Szklane budynki
  Uwaga

  Ścieżka SMART – największe dotacje unijne dla firm na badania i inwestycje

  Wsparcie „uszyte na miarę”- Ścieżka SMART

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na…

 • pracownicy

  Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

  Bony na dotacje i szkolenia dla pracowników …

 • tokio

  Expo 2025 Japonia

  Dotacje na targi w Azji