Energia Plus - IV nabór

Do kiedy
13.12.2024
Region
cały kraj
Dofinansowanie

pożyczka do 85% 

Wartość

pożyczka – od 0,5 mln zł do 500 mln zł

Nabór

od 01 lutego 2023 r. do 13 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji

Energia Plus - IV nabór

Kto może składać wniosek:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162, z późn zm.) wykonujący działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych,
 • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji
 • do atmosfery z obiektów energetycznego spalania,
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW,
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw),
 • Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu
 •  i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach
 • i urządzeniach technicznych,
 • Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej,
 • Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.
   

Masz pytania dotyczące konkurs lub chcesz upewnić się co do możliwość realizacji projektu?