OZE - źródła ciepła dla ciepłownictwa

Do kiedy
17.12.2024
Region
cały kraj
Dofinansowanie

dotacja do 50% kosztów kwalifikowalnych i/lub pożyczka do 70% kosztów kwalifikowalnych
 

Wartość

dotacja; pożyczka: do 300 mln zł 
 

Nabór

16.04.2024 r. – 17.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków 
 

Kto może składać wniosek:

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców prowadzący działalność w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej

Na co można dostać dofinansowanie: 

1)    inwestycje w budowę lub/i przebudowę źródeł o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 MWt, w których do produkcji ciepła wykorzystuje się energię z OZE ograniczonych do pomp ciepła, kolektorów słonecznych, geotermii;
2)    jako elementy inwestycji opisanej w punkcie 1):  przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do Beneficjenta (wytwórcy energii); magazyn energii (magazyny ciepła, ale i inne technologie). 

Warunki dostępu to m.in.:

  • co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce OZE w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej;
  • warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem ciepła;
  • pracowanie audytu efektywności energetycznej dla całego źródła wytwórczego, z którego wynika zasadność inwestycji wnioskowanej do dofinansowania. 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! 

Marta Szołomicka | Dział Sektora Publicznego| tel. 601 456 599 | szolomicka@LC.net.pl