fotkaaa

DIG.IT

Granty na cyfryzację dla MŚP! 

Obecnie cyfryzacja jest kluczowym elementem sukcesu każdego przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach technologia rozwija się coraz szybciej, a polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą nadążać za tempem, aby zachować konkurencyjność na rynku. Dla wielu z nich może stanowić to wyzwanie. W maju/czerwcu 2024 r. pojawi się jednak szansa na otrzymanie wsparcia w obszarze transformacji cyfrowej. Agencja Rozwoju Przemysłu szykuje się do uruchomienia nowego projektu grantowego Dig.IT, którego celem jest właśnie wsparcie polskich przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej.

 

Dotacje Dig.IT drogą do transformacji cyfrowej MŚP

Projekt opiera się na trzech filarach stanowiących kompleksowe wsparcie dla MŚP:

Doradztwo przedwdrożeniowe – eksperci pomogą firmie w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału cyfrowego; zapewnią profesjonalne doradztwo, w celu opracowania strategii cyfrowej dopasowanej do specyfiki danego przedsiębiorstwa i branży. Usługi doradcze będą świadczone przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, oferująca wsparcie w 6 obszarach: weryfikacja poziomu dojrzałości cyfrowej; opracowanie strategii transformacji cyfrowej; ocena możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań; usługi technologiczne; usługi prawne; usługi w zakresie wyceny kosztów procesu technologicznego.
Maksymalna kwota dofinansowania: 12 tys. EUR
Dofinansowanie kosztów doradztwa: 90%

Granty na sfinansowanie transformacji – jednym z najważniejszych aspektów projektu Dig.IT są granty, dzięki którym firmy będą miały szansę na otrzymanie wsparcia finansowego na zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, niezbędnych środków trwałych czy szkoleń dla pracowników. To idealna okazja do wprowadzenia innowacji produktowych, procesowych czy organizacyjnych, które przyspieszą rozwój biznesu.

Minimalna wartość grantu to 40 tys. EUR
Maksymalna wartość grantu: 200 tys. EUR
Dofinansowanie do 50% (pomoc de minimis)

Działania upowszechniające ideę transformacji cyfrowej – projekt promuje ideę transformacji cyfrowej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku, produktywność, obniżenie kosztów działalności gospodarczej, ograniczenie energochłonności. 

 

Do kogo skierowany jest Dig.IT?

Projekt adresowany jest do polskich MŚP, prowadzących działalność co najmniej 24 miesiące, które planują podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swojej firmy poprzez udany proces transformacji cyfrowej. MŚP mają szansę skorzystać z szerokiej oferty projektu, dostosowanej do ich specyficznych potrzeb i celów biznesowych. 

Preferencje dla:

 • sektora przemysłu / produkcji,
 • mikro i małych przedsiębiorców,
 • projektów kompleksowych,
 • projektów wprowadzających ekoinnowacje.

Obszary dofinansowania:

 • automatyzacja procesów i analityka biznesowa,
 • cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem,
 • wykorzystanie rozwiązań chmurowych,
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • zarządzania zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

 

Jakie koszty można sfinansować z Dig.IT?

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania następujących wydatków:

1.    W części obligatoryjnej projektu (koszty dominujące):
−    Zakup oprogramowania lub zleconych prac programistycznych (wartości niematerialne i prawne),
−    Usługi chmurowe typu SaaS, Paas, IaaS, CSaas, itp.

2.    W części fakultatywnej (koszty uzupełniające):
−    Koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych,
−    Koszty szkoleń pracowników z wykorzystaniem nabytych technologii cyfrowych,
−    Koszty niezbędnych środków trwałych. 

 

Lech Consulting Twoim partnerem w projekcie Dig.IT

Transformacja cyfrowa to nie tylko przyszłość, to teraźniejszość, która kształtuje rynek i przynosi nowe możliwości. Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo odniosło sukces w tej nowej rzeczywistości, warto już teraz zacząć przygotowania. Lech Consulting posiada doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji dla projektów związanych z cyfryzacją: "Pilotaż Przemysł 4.0", "Bony na Cyfryzację", "Szybka ścieżka Cyfrowa" i "Robogrant", przygotowując również Mapy Drogowe Cyfryzacji. Nasz zespół specjalistów doskonale rozumie potrzeby biznesowe i zna mechanizmy skutecznego pozyskiwania wsparcia unijnego. 
Zapraszamy do skorzystania z naszego bogatego doświadczenia i wiedzy, aby maksymalnie wykorzystać potencjał projektu Dig.IT i wesprzeć Twoją firmę w transformacji cyfrowej!

Polecane wpisy

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na…

 • pracownicy

  REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II

  Bony na dotacje i szkolenia dla pracowników …

 • tokio

  Expo 2025 Japonia

  Dotacje na targi w Azji

 • fotkaaa

  DIG.IT

  Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo…