pracownicy

Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II – bony na doradztwo i szkolenia dla pracowników o wartości nawet do 200 tys. PLN!

REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II” projekt  Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w ramach którego można otrzymać bezzwrotne wsparcie na różnego rodzaju usługi rozwojowe (doradztwo, szkolenia) wzmacniające potencjał przedsiębiorców i innych pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników. 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Odbiorcami projektu są pracodawcy działający na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się również duże przedsiębiorstwa oraz podmioty administracji publicznej lub służb publicznych.

Co może być przedmiotem dofinansowania?

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie szkolenia i doradztwo oferowane w Bazie Usług Rozwojowych.  Usługi muszą prowadzić bezpośrednio do zdobycia kwalifikacji lub podniesienia kompetencji społecznych, związanych z zieloną transformacją, gospodarką o obiegu zamkniętym czy też cyfrową transformacją przedsiębiorstw i ich pracowników. Dofinansowaniem mogą zostać objęte również usługi doradcze o określonym celu biznesowym np. optymalizacja procesów technologicznych, transformacja przedsiębiorstwa w zakresie cyfryzacji, budowa procesów badawczo-rozwojowych, wdrożenie ulg B+R, robotyzacja procesów, wzmacnianie marki poprzez nowoczesne narzędzia marketingu (AI w marketingu)  i wiele innych. 

Forma i wysokości dofinansowania:

Dofinansowanie ma formę bonu, który przeznaczony jest na spłatę części kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją usługi rozwojowej i przekazywany jest bezpośrednio do Dostawy usługi po jej zrealizowaniu. 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości i typu przedsiębiorstwa, ilości oddelegowanych pracowników i rodzaju realizowanej usługi rozwojowej i może wynieść od 70% do 80% wartości usługi.

Dofinansowanie na jednego pracownika nie może przekroczyć 7 000,00 zł

Łączna pula środków do rozdania w ramach Regionalnego FUNDUSZ SZKOLENIOWY II to aż ponad 10 MLN PLN!

Termin naboru wniosków: 

Nabór ma charakter otwarty i prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od lipca 2024r. do czerwca 2025r. lub do wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach projektu.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Aby otrzymać dofinansowanie należy przygotować diagnozę potrzeb rozwojowych oraz złożyć w Generatorze wniosków, wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, w tym Kartę Usługi Rozwojowej.

Kluczowe informacje:

 • Przedmiotem wsparcia może być więcej niż jedna usługa rozwojowa.
 • Realizacja usług rozwojowych w projekcie powinna być zgodna m.in. z Kartą Usługi i załącznikiem nr 2 do Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021 – 2027, który zawiera podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+.
 • Po zakończeniu usługi, w Generatorze wniosków należy zamieścić dokumenty rozliczeniowe potwierdzające jej realizację, po weryfikacji, których Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  dokona płatności na rzecz Dostawcy usług rozwojowych.

Jesteś zainteresowany rozwojem swoim lub swoich pracowników? Skontaktuj się z nami! 

Sprawnie i skutecznie przeprowadzimy Cię przez proces aplikacyjny oraz wspomożemy w rozliczeniu przyznanego dofinansowania. 
 

Polecane wpisy

 • Szklane budynki
  Uwaga

  Ścieżka SMART – największe dotacje unijne dla firm na badania i inwestycje

  Wsparcie „uszyte na miarę”- Ścieżka SMART

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na…

 • pracownicy

  Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

  Bony na dotacje i szkolenia dla pracowników …

 • tokio

  Expo 2025 Japonia

  Dotacje na targi w Azji