Ścieżka SMART dla pojedynczych MŚP

Do kiedy
24.10.2024
Region
cały kraj
Dofinansowanie

do 80%

Wartość

alokacja 2 112 000 000 ZŁ

Nabór

od 27 czerwca 2024 r. do 24 października 2024 r. 

ogłoszenie naboru: 23 maja 2024 r. 

Ścieżka SMART dla pojedynczych MŚP

Kto może składać wniosek:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce

Na co można otrzymać dotację:

  • prace B+R i/lub wdrożenie (obligatoryjnie min. jeden z tych modułów);
  • rozbudowa infrastruktury badawczej;
  • transformacja cyfrowa;
  • zazielenienie;
  • internacjonalizacja; 
  • kompetencje kadr.

Ważne informacje:

  • od Wnioskodawcy zależy z jakich modułów ułoży swój projekt (obligatoryjnie musi zrealizować min. jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji)
  • instytucja przyjmująca wnioski: PARP

Terminy naborów:

  • od 27 czerwca 2024 r. do 24 października 2024

Kliknij i sprawdź. SMART - blog.