Laptop

Czym są prace badawczo-rozwojowe w IT?

Tematyka
B+R
Dotacje

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – moduł B+R, istotne jest sprawdzenie, czy planowane działania z zakresu tworzenia oprogramowania kwalifikują się do prac badawczo-rozwojowych. 


Definicja prac B+R w projektach informatycznych została szerzej przedstawiona w podręczniku Frascati (2015, OECD), stanowiącym ogólnoświatowy standard w zakresie prac badawczych. Zgodnie z przytoczonym dokumentem, projekty informatyczne, mogą zostać zakwalifikowane jako projekty B+R, pod warunkiem  dokonania postępu naukowego lub technicznego, a jego celem musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny.

W praktyce kwestia ta budzi liczne wątpliwości, czego doświadczają potencjalni beneficjenci programów unijnych. 

Przykłady prac B+R w IT

Projekty, które przewidują przeprowadzenie prac B+R w zakresie oprogramowania, muszą uwzględniać zasady określone w Podręczniku Frascati. Przykłady działalności, które można zakwalifikować do prac B+R:

 • Tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,
 • Projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • Działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci,
 • Tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki,
 • Tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.


Uwaga na prace rutynowe

W projektach unijnych należy wykazać, że zaplanowane czynności nie są pracami rutynowymi. Czynności rutynowe związane z tworzeniem oprogramowania, czyli takie, które nie pociągają za sobą postępu naukowego lub technicznego i nie prowadzą do zwiększenia zakresu wiedzy w  związane z tworzeniem oprogramowania, nie są uznawane za prace B+R. 

Przykłady regularnych czynności, które nie są pracami B+R:

 • Prace nad zmianami związanymi z konkretnym systemem lub programem, który był publicznie dostępny przed rozpoczęciem prac,
 • Rutynowa konserwacja komputerów i oprogramowania,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych, które rozwiązano w poprzednich projektach dotyczących tych samych systemów operacyjnych i architektury komputerowej,
 • Tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 • Dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,
 • Tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
 • Użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • Dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
 • Rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.


Właściwa identyfikacja prac B+R w projektach informatycznych otwiera przed przedsiębiorstwami szerokie możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia. Ubiegając się o dofinansowanie ze środków unijnych, kluczowe jest więc rozróżnienie pomiędzy badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi, a regularnymi czynnościami, które posiadają nieinnowacyjny charakter. Podczas prac nad danym projektem zwracamy szczególną uwagę, aby w poszczególnych zadaniach nie ujmować czynności rutynowych.

Od wielu lat skutecznie pozyskujemy dotacje m.in. na innowacyjne projekty informatyczne.
Zobacz przykłady naszych sukcesów

Nasze realizacje
 Zastanawiasz się, czy Twój pomysł kwalifikuje się do wsparcia w ramach dotacji UE?

Umów się na konsultację swojego pomysłu
 

Polecane wpisy