Znak UE

Jak promować projekt unijny? 

Tematyka
Dotacje
Rozliczanie dotacji

Jak promować projekt unijny? 

Często Beneficjenci przystępując do realizacji zakresu rzeczowo - finansowego projektu, zapominają o ważnej kwestii związanej z jego promocją. 
Temat promocji pojawia się w każdym typie projektu. Nie ma znaczenia, czy przedsięwzięcie dotyczy zakupu maszyn, budowy drogi, czy aktywizacji społeczno - zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

W tym poście wyjaśnimy:

 • dlaczego zagadnienie promocji jest ważne zarówno w tracie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu,
 • pokażemy, jakie obowiązki informacyjne oraz działania informacyjno-promocyjne związane z realizowanym projektem muszą zostać przez Ciebie spełnione,
 • jakimi dokumentami należy posiłkować się w celu uniknięcia błędów. 


Otrzymałeś dofinansowanie i zastanawiasz się od czego zacząć działania promocyjne w projekcie?

Najpierw zapoznaj się z treścią wniosku o dofinansowanie. Większość wniosków zawiera sekcję z opisem promocji projektu, z którego dowiesz się, jakie działania promocyjne przewidziano w projekcie, aby poinformować opinię publiczną o otrzymanym dofinansowaniu. Zazwyczaj promocja projektu wiąże się z publikacją opisu na stronie internetowej, o ile Twoje przedsiębiorstwo ją posiada oraz zamieszczeniem plakatu, bądź tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu.

Aby poprawnie przeprowadzić działania promocyjne, zanim przystąpisz do ich realizacji, zapoznaj się z zasadami informacji i promocji projektu zawartymi w:

 • "Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz 
 • Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 zamieszczonymi na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładka: Poznaj obowiązki przy realizacji projektu).

Nie są to jedyne działania z zakresu informacji i promocji, które należy stosować w projektach UE. Pamiętaj, także o tym, żeby oznaczać znakiem Unii Europejskiej, barwami RP i znakiem Funduszy Europejskich, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym wszystkie działania informacyjne i promocyjne (np. materiały promocyjne), dokumenty związane z realizacją projektu podawane do wiadomości publicznej (np. ogłoszenia) oraz dokumenty przeznaczone dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, (np.: zaświadczenia, certyfikaty).

Reasumując

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, musisz poinformować opinię publiczną o tym, iż otrzymałeś dofinansowanie. Aby uzyskać więcej wiadomości o zasadach informacji i promocji projektu, wystarczy wejść na stronę: www.funduszeeuropejskie.gov.pl i zapoznać się z zamieszczonymi tam dokumentami. Nie zapomnij, iż przeprowadzone działania informacyjno – promocyjnie związane z realizowanym projektem należy udokumentować, a zebraną dokumentację przechowywać przez okres określony w umowie o dofinansowanie, gdyż może być ona poddana kontroli. 
 Masz pytania dotyczące obowiązków promocyjnych Twojego projektu?

Porozmawiaj z naszym ekspertem
 

Polecane wpisy

 • Szklane budynki
  Uwaga

  Ścieżka SMART – największe dotacje unijne dla firm na badania i inwestycje

  Wsparcie „uszyte na miarę”- Ścieżka SMART

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na…

 • pracownicy

  Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

  Bony na dotacje i szkolenia dla pracowników …

 • tokio

  Expo 2025 Japonia

  Dotacje na targi w Azji