mężczyźni na wózkach

Ścieżka SMART – nabór tematyczny DOSTĘPNOŚĆ

Tematyka
B+R
Dotacje

Od 06.07.2023 do 30.10.2023 trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – nabór tematyczny DOSTĘPNOŚĆ  

 • Jaki jest cel konkursu?
 • Dla kogo przeznaczone są środki? 
 • Na co? 
 • Jakie są różnice w kontekście dotychczasowej Ścieżki SMART?
   

Czytaj dalej, jeśli chcesz znać odpowiedzi na powyższe pytania.

Cel:

Zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np.

 • w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach),
 • rzeczywistości cyfrowej,
 • systemach informacyjno-komunikacyjnych,
 • produktach, usługach, procesach lub
 • zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób. 

Cel powinien być osiągnięty przy jednoczesnym wzmocnieniu zdolności badawczych i innowacyjnych dzięki wdrażaniu innowacji produktowych lub procesowych (SMART).

Dla kogo: 

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy – składający wniosek o dofinansowanie do PARP.
 • duże przedsiębiorstwa – składające wniosek o dofinansowanie do NCBiR.

Na co:

Analogicznie, jak w przypadku ścieżki SMART, tj.:

 • prace B+R (moduł obligatoryjny dla dużych);
 • wdrożenie wyników B+R (dla MŚP obligatoryjny jest moduł B+R albo wdrożenie);
 • rozbudowa infrastruktury badawczej;
 • transformacja cyfrowa;
 • zazielenienie;
 • internacjonalizacja;
 •  kompetencje kadr.

Różnice w kontekście standardowej Ścieżki SMART:

Przedmiotem każdego z modułów musi być rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami – osoby te stanowią grupę docelową projektu.
Przykłady osób ze szczególnymi potrzebami:

 • osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 • poruszające się o kulach,
 • o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • osoby niewidome i słabowidzące;
 • osoby głuche i słabo słyszące;
 • osoby głuchoniewidome,
 • z niepełnosprawnościami,
 • zaburzeniami psychicznymi lub intelektualnymi,
 • związanymi ze starzeniem się społeczeństwa, etc.

Więcej informacji o Ścieżce SMART znajdziesz poniżej

Moduły Ścieżki SMART
 


Dowiedz się więcej i umów się na konsultację z naszym ekspertem

Polecane wpisy

 • Granty na cyfryzację dla MŚP

  Granty na cyfryzację dla MŚP jeszcze w tym roku!

  Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo…

 • Polska Strefa Inwestycji

  Polska Strefa Inwestycji - aktualne zasady pomocy dla przedsiębiorców

  Poznaj najważniejsze zmiany wprowadzone w…

 • Rozliczanie projektów

  Rozliczanie projektów

  Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój projekt…

 • euro banknoty

  Promocja marki innowacyjnych MŚP

  dotacje na targi i misje. promocja marki…