Żarówka z ikonami

Dotacje na projekty prośrodowiskowe dla firm

Tematyka
Dotacje

UE szczególnie wspiera inwestycje prośrodowiskowe realizowane przez przedsiębiorstwa. 

Wynika to z jej głównych celów, wśród których wymienić należy poprawę efektywności energetycznej, wzrost wydatków na ochronę środowiska, zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, etc. W związku z tym istnieje wiele programów, w ramach których polskie firmy mogą dofinansować takie działania.

Na poziomie krajowym Programów UE wsparcie na takie inwestycje zaplanowane zostało w szczególności w konkursach organizowanych w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), który, przypomnijmy, dysponuje budżetem 8 mld EUR m.in. na innowacje, B+R, cyfryzację i robotyzację oraz gospodarkę cyrkularną. 

ZNAMY JUŻ HARMONOGRAM KONKURSÓW NA ROK 2023 W RAMACH PROGRAMU FENG!

Program FENG wprowadził nową formułę składania wniosków, mianowicie tzw. ŚCIEŻKĘ SMART. W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorstwa mają możliwość składania wniosków modułowych, z których jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji jest modułem obligatoryjnym. Wśród modułów fakultatywnych wyróżniamy m.in. Zazielenienie przedsiębiorstw. 

W ramach tego modułu dofinansowane mogą być następujące działania:

 • ekoprojektowanie;
 • weryfikacja technologii środowiskowych (ETV);
 • przeprowadzenie środowiskowej oceny cyklu życia lub oceny śladu środowiskowego produktu;
 • wdrożenie płynących z powyższego rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazielenienia przedsiębiorstw.

Wdrażane rozwiązania powinny być innowacyjne co najmniej w skali przedsiębiorstwa.

Termin naboru w ramach Ścieżki SMART: 21.02.2023 - 31.10.2023 (w podziale na rundy)

Kolejnym konkursem, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na działania prośrodowiskowe jest kredyt ekologiczny. Nabór podzielony został na dwie rundy, odpowiednio:

 • 06.06.2023 - 17.08.2023 r.,
 • 22.08.2023 - 21.11.2023 r.

W ramach kredytu ekologicznego planuje się wsparcie inwestycji zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej dla MŚP i MID-CAPS, polegających na:

 • wymianie/modernizacji maszyn i urządzeń, linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie;
 • zakupie energooszczędnych maszyn, urządzeń, linii technologicznych;
 • zakupie systemów sterowania zużyciem energii;
 • termomodernizacji budynków;
 • modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, wymiany źródeł ciepła;
 • instalacji OZE i urządzeń do magazynowania energii.

W projektach tych wymagane będzie przedstawienie audytu energetycznego, z którego wynikać będzie min. 30% poprawienie efektywności energetycznej. Umożliwi to uzyskanie dofinansowania na poziomie max. 70% (max. 50 mln EUR).

Alokacja konkursu wynosi: 666 mln PLN

Dodatkowym wsparciem dla Polski jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) z budżetem 158,5 mld PLN – jest to specjalny program KE przeznaczony m.in. na cele klimatyczne (42,7%) i na transformację cyfrową (20,85%). W ramach KPO wspierane będą inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (GOZ). 

Jakie działania będą dotowane?

 • inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych;
 • zwiększenie efektywności energetycznej (modernizacja linii technologicznej oraz budynków);
 • ograniczenie zużycia energii i surowców w przedsiębiorstwach.

W ramach KPO możliwe będzie wsparcie w zakresie inwestycji w:

 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych w celu wdrożenia innowacji środowiskowych;
 • działania ograniczające zużycie surowców i ich odzysk, zmniejszenie odpadów w procesie produkcyjnym, wykorzystanie zużytych części produktu;
 • działania mające na celu wydłużenie cyklu życia produktów i obniżanie negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu.

Opcji na sfinansowanie w/w działań jest zatem wiele, a będzie jeszcze więcej - m.in. w ramach programów regionalnych. 
 Jesteś zainteresowany wsparciem na inwestycje prośrodowiskowe?

Razem wybierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Umów się na konsultację

Polecane wpisy

 • fotka

  OBLICZANIE WARTOŚCI KOREKTY FINANSOWEJ W ZWIĄZKU Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ

  Postępowania ofertowe przeprowadzane w ramach…

 • fotka

  Obsługa projektów unijnych w nowym ujęciu - system teleinformatyczny CST2021

 • Dotacje, granty HoReCa

  Dotacje dla branży HoReCa z KPO

  PRZEDSIĘBIORCO! Jeśli prowadzisz HOTEL,…

 • żarówka na zielonym tle
  Uwaga

  Kredyt ekologiczny - dotacja na poprawę efektywności energetycznej

  Nabór rusza 25 kwietnia i potrwa do 25 lipca…